Downloadthis file

שינוי בגישה פורצת דרך

פיתוח ארגוני
Published
on
December 19, 2018
by
| 1,214 views
| 1 follower
 
Version: 4
| Last Updated:
December 26, 2018
by
רוברט שפר (Robert H. Schaffer) פיתח, יחד עם עמיתיו בחברת היעוץ הנושאת את שמו, את גישת פריצת הדרך לניהול שינויים. עיקריה הם:
למרבית הארגונים היכולת להפיק יותר;
המניע החזק ביותר לפעולה היא ההצלחה;
הישגים מדידים ומידיים, גם אם הם קטנים, עדיפים על פני ניתוחים מערכתיים מעמיקים
קשה לפתור בעיות סבוכות ומורכבות בגישה מערכתית. אפשר לתקוף אותן ב'נקודות המנוף' שלהן וליצור כך תנועה מהירה קדימה;
פריצת הדרך מתבססת על מתודולוגיה שנבחנה בהצלחה במאות פרויקטים של שינוי;
ניתן להקנות את הגישה והשיטה לחברי הארגון ולהפוך אותם לסוכני השינוי של עצמם.

שפר פרסם עשרות מאמרים בכתבי העת המקצועיים. בצד אלה ראו אור 4 ספרים מפרי עטו. המקורי שבהם עוסק בניהול שינויים משני צידי המתרס: זה של היועץ החיצוני הבוחן, מציע ומדריך מול הגישה והפעולה של המנהלים האמורים להפיק את התוצאות.
'טביעות אצבעותיהם' של ד"ר שפר ועמיתיו אפשר למצוא על פני ארבע יבשות על פני קשת רחבה של עשרות ארגונים – חברות ענק עסקיות, במערכות חינוך, חינוך ורווחה ומספר לא מבוטל של מלכ"רים. לפני כעשרים שנים נעזרה חברת "טבע" בגישה של פריצת הדרך ביצירת תכניות לפיתוח מנהלים ולבניית עתודה ניהולית. היא משמשת כיום את החברה בתהליכי השינוי המורכבים הנדרשים בקונטקסט המורכב של רכישות ומיזוגים.

http://www.schafferresults.com/
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

שינוי בגישה פורצת דרך
 

Viewed 1,215 times