Downloadthis file

במערכת החינוך COACHING מהות, רלוונטיות ונחיצות

פיתוח ארגוני
Last Updated:
January 2, 2019
by
| Version: 3
| 1,132 views
| 1 follower
 
Last Updated:
January 2, 2019
by
| Version: 3
1,132
1
 
ד”ר אסתר אשכנזי
פורסם במגזין האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני
Ippa Journal
מאמר זה מבוסס על ספר שכתבתי בנושא-
בתפקידים המגוונים במערכת החינוך ובתחום האימון, ואת כישוריי כחוקרת בתחום הסוציולוגיה של החינוך,
וזאת על מנת לברר מה מתרחש במסגרת בית הספר, במפגשים המתקיימים בין מורים הורים ותלמידים, כאשר
החניכה מבוססת על הגישה המסורתית שבה מורים מייעצים לתלמידים והורים, לעומת חניכה המבוססת על
הפרדיגמה החדשה-אימון האישי.
כפרדיגמה חדשה
COACHING
במאמר שלפנינו אציג בקצרה מתוך הספר את הגישה והמתודולוגיה האימונית-
במערכת החינוך בעידן הפוסט-מודרני הנותנת את המענה האפקטיבי ביותר להצלחת הצדדים במהלך
המפגשים המתקיימים ביניהם
Form Signatures
Steal Reservation Form

Are you sure you want to steal this reservation?

Form Signatures
Steal Reservation Form

Ask $reserveUser.Name to give up this document reservation.

Form Signatures
Steal Reservation Form

Releasing your document reservation will allow others to edit this document.

במערכת החינוך COACHING מהות, רלוונטיות ונחיצות
 

    Viewed 1,133 times