שאלון

לחברי קהילה פאי,

אנו מבקשים לשאול אותך כמה שאלות לגבי הכנס השנתי

האם נרשמת לכנס שעתיד היה להתקיים בספטמבר 2019

האם נרשמת לכנס שעתיד היה להתקיים בספטמבר 2019
0 votes

נרשמתי

1 vote

תכננתי להרשם

3 votes

לא נרשמתי

1 vote

לא תיכננתי להרשם

Total: 5 votes

Back to PollRefresh

מה הסיבה המרכזית לכך שלא נרשמת ולא תירשמ/י ?

מה הסיבה המרכזית לכך שלא נרשמת ולא תירשמ/י ?
0 votes

התכנית ובתכנים המוצעים

1 vote

העלות

0 votes

מקום הכנס

0 votes

תאריך הכנס לא התאים לי

0 votes

החברים שלי לא באים

0 votes

הצעתי להציג ולא קיבלו את הצעתי

2 votes

סיבה אחרת

Total: 3 votes

Back to PollRefresh

בתוכנית לדחות את הכנס לחודש ינואר 2020

בתוכנית לדחות את הכנס לחודש ינואר 2020
1 vote

אשמח להרשם

1 vote

אתלבט ואחליט בהמשך

0 votes

לא ארשם לכנס

Total: 2 votes

Back to PollRefresh

מהו לדעתך משך כנס מתאים

מהו לדעתך משך כנס מתאים
3 votes

יום

1 vote

יומיים

0 votes

שלושה

Total: 4 votes

Back to PollRefresh

הערות, הסבר, המלצות ובקשות אודות הדברים שישפיעו על החלטתך להשתתף בכנס

מעוניינים לשמוע את דעתכם!
Use the Compact Layout for single column (left|right) display.
-- No posts to show --

There aren’t any microblog posts yet.


Viewed 1,172 times