page_headerpng

דבר יו"ר הכנס

המהפכה הרביעית המאחדת את הפיזיקאלי עם הוירטואלי, את חוכמת האדם עם חוכמת המכונה מעניקה לארגונים פוטנציאלים חדשים:

חיבוריות והצפה: היכולת של מכשירים רבים  ואנשים רבים לתקשר, יחד עם ההצפה הכרוכה בכך;
שקיפות המידע : המאפשרת לכולם (אנשים ומכונות) לקבל החלטות ולפעול על בסיס אינפורמטיבי רחב ומשותף;
תמיכה טכנולוגית: המאפשרת ל'מכונות' לעשות פעולות שנעשו בעבר ע"י אנשים ולעזור לאנשים לקבל החלטות טובות יותר ומהירות יותר;
וביזור החלטות לידי מכונות הפועלות באופן אוטונומי ומשאירות רק את 'החריג', 'המיוחד' או 'הקונפליקטואלי' להחלטת אדם.

מובן כי כל אחת מהיכולות הללו בנפרד מייצרת אתגרים חדשים, אך מעבר לכך, השילוב של כל אותן יכולות יחד מייצר פוטנציאלים שלא היו קודם ומשליך על ניהול, יעוץ לניהול ועל חוללות והתחוללות של שינויים. בין היתר הם מגבירים את הקצב, את אי הוודאות ואת המורכבות של חיינו. יש להם גם השלכות מאיימות על מידת האנושיות של הארגונים.

אחד המאפיינים הייחודיים של ההתפתחות הטכנולוגית הוא  יצירת תנאים חדשים להיווצרותן של קהילות וירטואליות וכאלו שנפגשות פנים אל-פנים. ריבוי הקהילות שלהן כל-אחד מאיתנו שותף – בתוך ארגונים, בחיים בכללם ובתוך העולמות הפרופסיונאליים, פותח גם הוא אפשרויות חברתיות, ארגוניות ומקצועיות שהאופק שלהם לא ברור בכלל. יתכן מאד שתהליך ההתקהלות לקהילות הוא פתרון למגמות הצפת המידע, והניכור והאנונימיות שההתפתחויות הטכנולוגיות גורמות לארגונים להיות.

הכנס שלנו השנה יתמקם במרחב הזה של חדשנות מתחוללת ושל קהילות מתהוות. יחד ננסה לחוות, להבין ולספק מקום לבחירת דרכים לחיות עם הכאוס שכל האמור לעיל מחולל בחיינו האישיים והמקצועיים. נסה לעשות זאת דרך המפגש, המתוכנן והמזדמן, דרך הנגישות לידע ולניסיון של עמיתנו (היועצים והמנהלים) מחוללי השינויים והחווים אותם על בשרם.

אנחנו מזמינים את עצמנו לתרום ולהיתרם, ולהשתתף בהקמה ובחיזוק של קהילת מחוללי השינויים והיועצים לשינוי בישראל.

להתראות בכנס
ד"ר יובל דרור
יו"ר ועדת הכנס ומנהל הכנסViewed 222 times