כיצד ניתן לשלב שיקולים מוסריים הנוגעים להשפעת הארגון על מגוון בעלי עניין בקבלת החלטות בארגונים?

הרצאות כנס 2022
Last Updated:
August 4, 2022
by
| Version: 2
| 443 views
| 1 follower
 
Last Updated:
August 4, 2022
by
| Version: 2
443
1
 

Viewed 443 times