כיצד ניתן לשלב שיקולים מוסריים הנוגעים להשפעת הארגון על מגוון בעלי עניין בקבלת החלטות בארגונים?

0 Comments

  • 202 views
  • 1 preview
  • 2 versions
  • 0 comments
  • 1 follower
     
Avg. Rating:
Updated By:
יוליה סרוסי Julia Seroussi
 
March 28, 2022
Posted By:
גלית גנאור Galit Ganor
 
March 26, 2022
Versions:
v.2

Related Content

Search this area

Viewed 202 times