הקוד האתי של היועצים הארגוניים בישראל

Wiki Home
| Title Index
על הקהילה
Published
on
July 23, 2018
by
| 1,507 views
| 2 followers
 
Version: 34
| Last Updated:
January 2, 2023
by

Attachments

2021 - קוד אתי יועצים ארגוניים בישראל.pdf
2021 - קוד אתי מקוצר של היועצים הארגוניים.pdf

3 Comments

Attachments

 

Attachments

 

    Viewed 1,507 times