אתיקה

מבוא

המטרה הכוללת של ייעוץ ארגוני הינה לאפשר תהליכים של פיתוח ארגוני, ולספק ללקוחות הזדמנות לשפר את אפקטיביות הארגון והניהול, כולל תהליכי שינוי וצמיחה ארגונית, התערבות במצבי משבר ועוד. קשרי הייעוץ ישתנו בהתאם לצורכי הלקוח, ולגבולות המקצוע והיועץ. המחויבות שלנו כלפי הלקוח היא לבנות התערבות מעצימה בהתאם לצורכי הלקוח, תחומי המקצוע וערכי הקוד האתי.
המונח "ייעוץ ארגוני" כולל עבודה עם פרטים או קבוצות של אנשים, יחידות ארגוניות וארגונים שלמים, אליהם מתייחסים כאל "לקוחות".
מטרת "הקוד האתי של היועצים לפיתוח ארגוני בישראל" הוא לבסס ולקיים סטנדרטים מקצועיים ואתיים ליועצים, ביחס לממשקי הפעילות ביניהם לבין הלקוח, למול עמיתיהם למקצוע, החברות המעסיקות יועצים וכן מול איפ"א, כגוף מאגד. זאת, באמצעות הגדרת ערכים וכללי פעולה אשר ישמשו מסגרת להתנהגות מקצועית ואתית הולמת ובכך יקדמו את תחום הפיתוח הארגוני בארץ בכלל ואת כל אחד מהיועצים בפרט.
הקוד האתי הראשון שגובש בשנת 1987 על ידי מייסדי איפ"א, עודכן בשנים 2005 ו 2010- , וכעת יוצאת מהדורת 2016 . עדכון הקוד נועד לענות לצרכים המשתנים של המקצוע, של היועצים ושל הלקוחות, מתוך מחויבות להעריך את תקפותו של הקוד מעת לעת.
חברי איפ"א מסכימים לקוד זה, המגדיר את מחויבותם למקצוע וללקוחות, ואת היחסים עם עמיתים ואיפ"א. לפיכך, הם נושאים באחריות להפנים את הקוד האתי ונדרשים לנאמנות לכללים המוגדרים בו.
במידה ויש חשש כי חבר איפ"א פעל שלא בהתאם לקוד האתי, ניתן לפנות לוועדת האתיקה על מנת לדון באירוע. ניתן לפנות ליו"ר הוועדה בדואר אלקטרוני ethics@ippa.org.il או לפנות ישירות לאחד מחברי הוועדה.
מומלץ כי כל יועץ יגיש ללקוחותיו, ולאלה שעובדים איתו, את הקוד האתי של איפ"א עם תחילת ההתקשרות עמו, על מנת להבהיר את המסגרת הצפויה של הפעילות. לשם כך יצרנו מהדורה מקוצרת.
מטעמי נוחות הקוד נוסח בלשון זכר וכוונת הכתוב היא לשני המינים גם יחד, ונעשה שימוש במונח "יועץ" במובן של יועץ ארגוני ויועץ לפיתוח ארגוני.

ערכים מרכזיים בסביבת העבודה של היועץ


כבוד האדם
אמונה במרכזיותו של האדם והכרה ביכולתו לקבל החלטות ולהשתנות לאור אמונותיו, ערכיו וצרכיו.
יצירת יחסים המושתתים על שוויון ערך האדם, והמתבטאים בקבלת כל אדם באשר הוא אדם, והשוללים ביטויים והתנהגויות שמאופיינים בהשפלה, בהתנשאות ובאלימות

אמון
תודעה על פיה ניתן לבטוח, לסמוך ולהסתמך על האחר. מאפשר תחושת בטחון, תמיכה, שיתוף, הקשבה, התנהלות אפקטיבית והשפעה. בין היתר תפקידו של היועץ הוא ליצור אווירה של אמון.

דיסקרטיות
שמירת פרטיות וחסיון של ענייני הלקוח – הארגון ואנשיו, ומניעת פרסומם ללא קבלת הסכמה מהם מראש ובכתב.

יושר
אמירת אמת, התנהגות הגונה ובתום לב שמירה על טוהר מידות, כנות ואמינות.

יושרה
התנהגות עקבית על בסיס עקרונות של הגינות ומוסריות גם כאשר התפקידים המצבים והנסיבות משתנים. הלימה בין דיבור ומעשה במצבים ובתפקידים משתנים.

מקצועיות
התנהגות על פי כללים, מודלים, תאוריות, תחומי ידע אקדמיים, אשר שייכים לתחום הכשרתו ומומחיותו של היועץ.

שקיפות
חשיפת כוונות, צפיות והתנהגויות ברורות ובהירות עבור כל בעלי העניין. התנהלות על פי קריטריונים ברורים, גלויים, מובנים ונגישים המאפשרים בקרה.

ערכים אלו תקפים בסביבות הפעילות השונות של היועץ הארגוני:
יועץ עם נועצים וארגונים
יועץ עם קהילת היועצים
יועץ עם איפ"א


להורדת הקובץ המלא של קוד האתי 

להורדת הקוד האתי המקוצר

לאתיקה בזוםViewed 6,192 times