חדשות פ.א.יArchives for October 2022 « Recent Articles

Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

אנו מחדשים את פעילות פ.א.י לסיוע לעמותות בחברה האזרחית כחלק מהחזון שלנו.
מזמינים אותך להתנדב ולפעול אתנו לטובת החברה האזרחיתViewed 42,329 times