אדגר שיין הלך לעולמו

חדשות פ.א.י
Published
on
February 7, 2023
| 351 views
| 1 follower
 
351
1
 
אד שיין איננו - כמה מילות הערכה לאדגר שיין ולתרומתו לפיתוח הארגוני

Attachments

אד שיין.docx

    Viewed 350 times