אדגר שיין הלך לעולמו

Published
on
February 7, 2023
| 159 views
| 1 follower
 
אד שיין איננו - כמה מילות הערכה לאדגר שיין ולתרומתו לפיתוח הארגוני

Attachments

אד שיין.docx

    Viewed 158 times