הזמנה לסייע לחברה האזרחית בישראל

חדשות פ.א.י
Published
on
October 6, 2022
| 406 views
| 1 follower
 
406
1
 
אנו מחדשים את פעילות פ.א.י לסיוע לעמותות בחברה האזרחית כחלק מהחזון שלנו.
מזמינים אותך להתנדב ולפעול אתנו לטובת החברה האזרחית

    Viewed 405 times