הזמנה לסייע לחברה האזרחית בישראל

By October 6, 2022
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

אנו מחדשים את פעילות פ.א.י לסיוע לעמותות בחברה האזרחית כחלק מהחזון שלנו.
מזמינים אותך להתנדב ולפעול אתנו לטובת החברה האזרחית

0 Comments


Viewed 186 times