פניית היו"רים של פ.א.י למנהל הרכש הממשלתי

Published
on
February 2, 2023
| 199 views
| 1 follower
 
ביוזמתם של 3 חברי פ.א.י: אפרת גרינברג, לולה רוקני ואבי בורגר, יועצים שרשומים במאגר היועצים של נציבות המדינה, שנתקלו בלא מעט קשיים בהתנהלות עם מכרז זה, פנו היו"רים המשותפים של העמותה לחשב הכללי.

Attachments

מאגר היועצים בנושאים של מינהל ותכנון מדיניות.pdf
מענה עורך המכרז לפניית פ.א.י.pdf

    Viewed 198 times