פניית היו"רים של פ.א.י למנהל הרכש הממשלתי

חדשות פ.א.י
Published
on
February 2, 2023
| 311 views
| 1 follower
 
311
1
 
ביוזמתם של 3 חברי פ.א.י: אפרת גרינברג, לולה רוקני ואבי בורגר, יועצים שרשומים במאגר היועצים של נציבות המדינה, שנתקלו בלא מעט קשיים בהתנהלות עם מכרז זה, פנו היו"רים המשותפים של העמותה לחשב הכללי.

Attachments

מאגר היועצים בנושאים של מינהל ותכנון מדיניות.pdf
מענה עורך המכרז לפניית פ.א.י.pdf

    Viewed 310 times