התכנית להצמחת יועצים ארגוניים בתחילת דרכם

Published
on
January 22, 2023
| 163 views
| 1 follower
 
הזדמנות ליועצים חדשים לקבל ליווי אישי מיועצ.ת מנוסה ולרכוש כלים להשתלבות בעולם הייעוץ!

Attachments

Mentee - Meet.pdf

    Viewed 162 times