המפתחות לאושר והצלחה בעולם העבודה החדש

By September 4, 2022
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

הרצאה של ד"ר עוז גוטרמן למעוניינים להעשיר עצמם ולשמוע על למה ארגונים או צוותים מסוימים חווים חוויה של הצלחה אל מול כאלה שלא, באותו תחום, בעולם העבודה החדש

0 Comments


Viewed 98 times