המפתחות לאושר והצלחה בעולם העבודה החדש

Published
on
September 4, 2022
| 250 views
| 1 follower
 
הרצאה של ד"ר עוז גוטרמן למעוניינים להעשיר עצמם ולשמוע על למה ארגונים או צוותים מסוימים חווים חוויה של הצלחה אל מול כאלה שלא, באותו תחום, בעולם העבודה החדש

    Viewed 249 times