מזמינים אותך להצטרף לחברים המתנדבים בקהילה!

By January 20, 2022
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

הבסיס לפעילות העמותה, מאז ומתמיד, הינו ההתנדבות והמוכנות לתרום ולהשקיע בקידום המקצוע והקהילה המקצועית שלנו.
משמעות ההתחברות לעשייה בהתנדבות הינה: שותפות בעשייה השוטפת לקידום תחומי פעילות משמעותיים לחברים ומעורבות
מלאה בקידום ובפיתוח של קהילת פ.א.י.

0 Comments


Viewed 292 times