בואו להצטרף לצוות ההיגוי של הפסגה!

By May 13, 2020
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

אנחנו מזמינים כל מי שנלהב ונמשך לרעיון, להצטרף לצוות ההיגוי להכנת מפגש כלל קהילתי במתכונת של 'פסגת חקר מוקיר' סביב השאלה:
"מה אנחנו עושים כשאיננו יודעים מה לעשות?"

0 Comments


Viewed 449 times