הזמנה לחברי פ.א.י להצביע לבחירת יו"ר לעמותה

By April 5, 2021
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

ד"ר יובל דרור וד"ר גדי רבי מועמדים במשותף לבחירה כיושבי ראש משותפים לעמותה.

0 Comments


Viewed 443 times