שת"פ בין פ.א.י לבין האיגוד הישראלי לצוותי שיפור

Published
on
July 4, 2022
| 430 views
| 1 follower
 
במסגרת שיתוף הפעולה בין פ.א.י לבין האיגוד הישראלי לצוותי שיפור מוזמנים חברי הקהילה למפגשים המקצועיים של האיגוד - שיפור בשלישי בשש ולמעוניינים להרצות באחד המפגשים

    Viewed 429 times