שת"פ בין פ.א.י לבין האיגוד הישראלי לצוותי שיפור

חדשות פ.א.י
Published
on
July 4, 2022
| 572 views
| 1 follower
 
572
1
 
במסגרת שיתוף הפעולה בין פ.א.י לבין האיגוד הישראלי לצוותי שיפור מוזמנים חברי הקהילה למפגשים המקצועיים של האיגוד - שיפור בשלישי בשש ולמעוניינים להרצות באחד המפגשים

    Viewed 571 times