כתב העת אנליזה ארגונית - בהנחה מיוחדת לחברי פ.א.י

By May 11, 2022
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

חברי פ.א.י זוכים להנחה מיוחדת ברכישת גיליון 28
של כתב העת אנליזה ארגונית - כתב העת לייעוץ ארגוני
ולגיליונות קודמים בגרסה מודפסת
מחיר גיליון מס' 28 : 55 ש"ח - כולל דמי משלוח
מחיר כל גיליון קודם / נוסף: 40 ש"ח - כולל דמי משלוח

0 Comments


Viewed 415 times