הזמנה לשיח על פיתוח אירגוני דיאלוגי/השתתפותי

Published
on
August 31, 2022
| 273 views
| 1 follower
 
חברתנו טובה אורבוך מזמינה את חברי פ.א.י לשיח יוצר של ועם יוצרי סדרת ספרים על פיתוח ארגוני דיאלוגי/ השתתפותי

    Viewed 272 times