הזמנה לשיח על פיתוח אירגוני דיאלוגי/השתתפותי

By August 31, 2022
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

חברתנו טובה אורבוך מזמינה את חברי פ.א.י לשיח יוצר של ועם יוצרי סדרת ספרים על פיתוח ארגוני דיאלוגי/ השתתפותי

0 Comments


Viewed 134 times