קבוצות העמיתים של פ.א.י מחדשות פעילותן ומזמינות אותך להצטרף

Published
on
September 13, 2022
| 464 views
| 2 followers
 
אנו מזמינים אותך למצוא את ה"מקום" המתאים לך ולבנות אופק מקצועי ביחד עם שותפות ושותפים מקצועיים - כל קבוצה מגבשת את אופייה הייחודי בהתאמה לשאיפות וציפיות חבריה, בהנחיה ובליווי של צוות מוביל - מפגשי הקבוצה נקבעים בתאום עם חבריה ותוך רגישות למאפייני התקופה

1 Comment


    Viewed 463 times