מה החברים אומרים - מה זה איפ"א בשבילי - חלק ג

By November 7, 2019
Photo of גלית גנאור Galit GanorOffline

לקט של התייחסויות של חברים מתוך אסיפה כללית שלא מן המניין

 

About the author

CEO and Organizational Digital ConsultantSocial Knowledge

I love social collaboration. I thing with collaboration and user generated content, based on the techniques of whisdomof the crowds we can do great things in transforming companies and enabeling to…

1 Comment


Viewed 1,724 times