מה החברים אומרים - מה זה איפ"א בשבילי - חלק ג

By November 7, 2019
Photo of גלית גנאור Galit GanorOffline

לקט של התייחסויות של חברים מתוך אסיפה כללית שלא מן המניין

 

About the author

גלית גנאור Galit Ganor

CEO and Organizational Digital ConsultantSocial Knowledge

I love social collaboration. I thing with collaboration and user generated content, based on the techniques of whisdomof the crowds we can do great things in transforming companies and enabeling to…

1 Comment


Viewed 665 times