"אנליזה ארגונית" מזמינה כותבות.ים להציע מאמרים בסוגיות של ביטחון פסיכולוגי

חדשות פ.א.י
Published
on
January 1, 2023
| 364 views
| 1 follower
 
364
1
 
מערכת "אנליזה ארגונית" - כתב העת היחיד בישראל העוסק במפגש שבין ארגונים לחברה ומכוון ליועצים, מנהלים ויזמים - מזמינה כותבות וכותבים להציע מאמרים פרי עטם לגיליון הבא שלנו, גיליון 29, שיוקדש לסוגיות של ביטחון פסיכולוגי

Attachments

אנליזה ארגונית 29 - קול קורא.pdf

    Viewed 363 times