הזמנה להצטרף לקבוצה לפיתוח ידע

Published
on
December 14, 2022
| 176 views
| 1 follower
 
מטרתה של הקבוצה היא לפתח תפיסה לגבי תפקידי הפיתוח הארגוני בסוגיות של קיימות במקביל לפעילות של דיסציפלינות אחרות או במשותף איתן ולפתח שיטות ותהליכי עבודה ייעוציים שיסייעו לארגונים להתקדם לכיוון של ניהול קיימות ולעצב כלים מסייעים לעבודה עם מנהלים.

    Viewed 175 times