תוצאות תהליך ההצבעה למוביל תחום יועצים צעירים / בצמיחה וחבר בוועד המנהל

חדשות פ.א.י
Published
on
October 26, 2021
| 601 views
| 2 followers
 
שמחים מאוד להודיע כי לאחר ההצבעה, מתן כחולי נבחר לעמוד בראש תחום
יועצים צעירים / בצמיחה וחבר בוועד המנהל

1 Comment


    Viewed 600 times