הזמנה להשתתף ולהוביל את האירוע המרכזי של קהילת פ.א.י לשנת 2023

חדשות פ.א.י
Published
on
December 28, 2022
| 354 views
| 1 follower
 
354
1
 
לקראת השנה הבאה עלינו לטובה, אנחנו מתחילים לחשוב ממקום קצת אחר, על האירוע המרכזי של הקהילה לשנת 2023

    Viewed 353 times