אסיפה כללית שלא מן המניין - ממצאי צוות ניהול השינוי

By October 14, 2019
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

צוות ניהול השינוי ראיין חברים כדי להבין איך החברים מקבלים את השינוי. רצ"ב מסקנות ביניים

0 Comments


Viewed 500 times