אסיפה כללית שלא מן המניין - ממצאי צוות ניהול השינוי

By October 14, 2019
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

צוות ניהול השינוי ראיין חברים כדי להבין איך החברים מקבלים את השינוי. רצ"ב מסקנות ביניים

0 Comments

Would you like to comment?

You must be a member. Sign In if you are already a member.

  • 248 views
  • 278 previews
  • 5 versions
  • 0 comments
  • 1 follower
     
Avg. Rating:
Posted By:
יוליה סרוסי Julia Seroussi
 
October 14, 2019
Search this area

Viewed 248 times