אסיפה כללית שלא מן המניין - ממצאי צוות ניהול השינוי

By October 14, 2019
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

צוות ניהול השינוי ראיין חברים כדי להבין איך החברים מקבלים את השינוי. רצ"ב מסקנות ביניים

0 Comments

Would you like to comment?

You must be a member. Sign In if you are already a member.


Viewed 358 times