כנס פ.א.י 2023 - ארגונים במציאות של חדשנות טכנולוגית - יוצא לדרך! קול קורא להגשת הצעות עד 5.6.23

חדשות פ.א.י
Published
on
May 10, 2023
| 433 views
| 1 follower
 
מוזמנים להגיש הצעות לכנס - מועד אחרון להגשת הצעות 5.6.23

Attachments

kol_kore.pdf

    Viewed 432 times