להצביע ולהשפיע! - חברי פ.א.י בוחרים יו"ר לועדת האתיקה

By August 24, 2021
Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

מזמינים אותך להצביע לבחירת יו"ר ועדת האתיקה - חבר בוועד המנהל של פ.א.י

0 Comments


Viewed 377 times