חדשות פ.א.יOffline

Photo of שרון קמה-נפתלי Sharon Naftali-KamaOffline

Offline

Offline

Offline

Offline

Offline

Offline

מוזמנים להגיש הצעות לכנס - מועד אחרון להגשת הצעות 5.6.23


Photo of יוליה סרוסי Julia  SeroussiOffline

מתגבשת כעת קבוצת חברי.ות פ.א.י המעוניינים.ות לקדם קשרים עם ארגון
העצמאיים להב - בו אנחנו חברים


Photo of יובל דרור Yuval DrorOffline

אד שיין איננו - כמה מילות הערכה לאדגר שיין ולתרומתו לפיתוח הארגוניViewed 37,192 times