קהילת פ.א.י

שם הקהילה: פ.א.י - פיתוח ארגוני ישראל

מטרות הקהילה:

מטרת הקהילה הנה להרחיב ולמנף את השדה הפיתוח הארגוני  המקצועי  בארגונים ובחברה הישראלית, לטובת קבלת החלטות וצמיחה.
פעילות הקהילה תתבסס על דיאלוג, שיתוף ובחינת הנחות היסוד, באמצעות פיתוח קהילה ורשת מקצועית, המהוות בית חם לעוסקים בפיתוח ארגוני.

הבסיס הערכי שהקהילה פועלת על - פיו:


1. איכות, עדכניות ורלוונטיות
מייצרים ערך משמעותי בעיסוקים, סוגיות ותכנים רלוונטיים בעיתוי ובהמלצות המתאימים.
2. גיוון והכלה ( Diversity & Inclusion )
ראיית הרשת כקהילה רב-גורמית מגוונת ומכילה הפתוחה לכל מי שמסייע לארגונים בהתאמה לשינויים בסביבתם הפנימית והחיצונית.
3. קיומיות וצמיחה
אוריינטציה עסקית של הקהילה ושל הארגונים להם היא מסייעת.
4. שיח רב תחומי קשוב ומכבד
שיח פתוח, מרחיב, מעורר ומאפשר שהייה, הרהור וערעור.


פעילויות הקהילה:


1. פעילות מקצועית
א. ליזום, לארגן, לבצע ולנהל כנסים, השתלמויות, קורסים, ימי עיון והדרכה בנושאי תוכן רלוונטיים להתפתחותם המקצועית של החברים
בעמותה ולאחרים העוסקים בתחום ניהול בשינוי של ארגונים.
ב. לעודד מחקר, עיון פרסומים מקצועיים בתחום, תוך שיתוף פעולה בין כל הקהלים השותפים ברשת: יועצים, אנשי אקדמיה ומנהלים.
ג. לבצע כל פעילות מקצועית, העשויה, לדעת הועד/ההנהלה לקדם את מטרות העמותה.
2. פעילות ארגונית
א. ייזום וביצוע פעילויות נוספת בתחום הפיתוח הארגוני בארגונים לטובת ארגונים והחברה הישראלית.
ב. גיוס משאבים לצורך מימוש מטרות העמותה.
ג. לבצע כל פעילות ארגונית, העשויה, לדעת הועד/ההנהלה לקדם את מטרות העמותה.Viewed 5,269 times