קהילת פ.א.י

פ.א.י - הקהילה הישראלית לשינוי ולפיתוח ארגוני


הקהילה משלבת יועצים לשינוי ולפיתוח ארגוני, יועצים לניהול, מעריכי תוכניות, מנהלים המובילים שינוי בארגונם, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי פיתוח ארגוני, יועצים ארגוניים, יועצים פנים ארגוניים, יועצי שיווק, מאמנים למנהלים, חוקרים ואנשי אקדמיה בתחומי הניהול, הפיתוח והחברה וכל מי ששותף לשינוי בארגונים ובחברה הישראלית.

מטרת הקהילה היא להרחיב את השדה המקצועי של ניהול השינוי של ארגונים ושל החברה הישראלית לטובת קבלת החלטות וצמיחה.

בית חם לעוסקים בשינוי

פעילות הקהילה תתבסס על דיאלוג, שיתוף ובחינת הנחות היסוד, באמצעות פיתוח קהילה ורשת מקצועית.

הבסיס הערכי שהקהילה פועלת על - פיו:

איכות, עדכניות ורלוונטיות - מקדמים ערך משמעותי בעיסוקים, סוגיות ותכנים רלוונטיים.

גיוון והכלה (Diversity & Inclusion) - ראיית הרשת כקהילה רב-גורמית מגוונת ומכילה הפתוחה לכל מי שמסייע לארגונים בהתאמה לשינויים בסביבתם הפנימית והחיצונית.

קיומיות וצמיחה - אוריינטציה עסקית של הקהילה ושל הארגונים בהם פועלים חבריה.

שיח רב תחומי קשוב ומכבד - שיח פתוח, מרחיב, מעורר ומאפשר שהייה, הרהור וערעור.


פעילויות הקהילה

1. פעילות מקצועית
א. ליזום, לארגן, לבצע ולנהל כנסים, השתלמויות, קורסים, ימי עיון והדרכה בנושאי תוכן רלוונטיים להתפתחותם המקצועית של החברים
בעמותה ולאחרים העוסקים בתחום ניהול בשינוי של ארגונים.
ב. לעודד מחקר, עיון פרסומים מקצועיים בתחום, תוך שיתוף פעולה בין כל הקהלים השותפים ברשת: יועצים, אנשי אקדמיה ומנהלים.
ג. לבצע כל פעילות מקצועית, העשויה, לדעת הועד/ההנהלה לקדם את מטרות העמותה.
2. פעילות ארגונית
א. ייזום וביצוע פעילויות נוספת בתחום הפיתוח הארגוני בארגונים לטובת ארגונים והחברה הישראלית.
ב. גיוס משאבים לצורך מימוש מטרות העמותה.
ג. לבצע כל פעילות ארגונית, העשויה, לדעת הועד/ההנהלה לקדם את מטרות העמותה. חברים בקהילה יכולים ליהנות מכלל 
Viewed 8,365 times