Offline

אורי לנדאו Ori Landau

אורי לנדאו Ori Landau

Offline
יועץ לתהליכי שינוי אסטרטגיים-מערכתיים
עצמאי/ת
מטמורפוזה' - שותף יחד עם בעז מונק

Contact Information

Mobile Phone:
052-5830592
Address:
ב.א - היסטוריה כללית ופסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביבמ.א - פסיכולוגיה קלינית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גןדוקטורט - סוציולוגיה ארגונית וחקר תרבות, אוניברסיטת תל אביבבוגר המכללה לפיקוד ומטה של צה
  • No Recent Activity
  • Blog Articles0(0%)
  • Calendar Events0(0%)
  • Documents0(0%)
  • Forum Posts0(0%)
  • Wiki Articles0(0%)

Badges

Status in the Community

About

מומחה לתהליכי שינוי אסטרטגיים-מערכתיים

יחד עם שותפי, בעז מונק, אנחנו עובדים עם הדרג הבכיר של שירות המדינה, ביניהם: רמטכ"ל, ר' המועצה לביטחון לאומי, פרקליטי מדינה, מנכ"ל משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה, נשיאת ביהמ"ש העליון ומנהל בתיהמ"ש, מנכ"לים של משרד החוץ, ר' רשות ניירות ערך, ר' רשות הגבלים עסקים, מנכ"ל של רשת חhנוך גדולה ועוד.
לאחרונה אנחנו מעורבים גם בייעוץ לפרוייקטים של שינויי-מאקרו הכוללים שיתוף פעולה עמוק עם צוותים של מומחים מהחברות הגדולות ביותר בארץ בדיסציפלינות משיקות, כגון: ניהול סיכונים, טרנספורמציה דיגיטאלית ורשתות חברתיות.

בכל המקומות עבדנו על תהליכים של שינויים אסטרטגיים, בעלי השלכות רוחב מערכתיות, ובעלי השלכות עומק תרבותיות. חלק מהתהליכים נמשכו כשש-שמונה שנים, וחלקם, שלבי התכנון וההיערכות, הסתיימו תוך מספר חודשים.

- בצה"ל עבדנו עם רמטכ"ל ופורום המטה הכללי על רפורמה ארגונית כוללת,
- במשרד החוץ עבדנו על תהליך חשיבה אסטרטגי שכלל כ- 400 איש מכל תחומי הממשל, האקדמיה, העסקים, התרבות ו- NGO's, בכ- 20 צוותים, שעבדו במשך 3-4 חודשים. התהליך הסתיים בוועידה בינלאומית בהובלת שרת החוץ, ובכירי משרד החוץ, ובשיתוף שר החוץ הצרפתי והגרמני וראשי משרדי אסטרטגיה ממשרדי חוץ מובילים בעולם. התהליך הניב הערכת מצב אסטרטגית של מדיניות החוץ הישראלית וכן תכנית ריכוזי מאמץ. בהמשך הדרך הניב התהליך תכנית מקפת לרפורמה במשרד החוץ.
בפרקליטות המדינה ערכנו תהליך של חשיבה אסטרטגית בהשתתפות מנכ"ל משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה, בכירי הפרקליטות וכן נציגי המשטרה ושותפי תפקיד מערכתיים אחרים. התהליך הניב תפיסה אסטרטגית שמובילה את הפרקליטות עד ימים אלה, וכן שינויים עמוקים במבנה ארגוני ובתהליכי עבודה.
במערכת המשפט ערכנו תהליך של שנה, בהשתתפות פורום הנשיאים, הנהלת בתי המשפט ומנהלי המחוזות לצורך בניית תפיסת ניהול מתקדמת המותאמת לאתגרים הסביבתיים העכשוויים. התפיסה שגובשה היא חדשנית בקנה מידה עולמי וזכתה לתגובות חמות בכנסים בינלאומיים של 126 מערכות משפט לאומיות בעולם, וכן פורסמה בכתב העת הבינלאומי של ביה"ס למשפטים של אוניברסיטת טקסס.
ברשת החינוך, הכוללת כמאה מוסדות, אלפי מורים ועשרות אלפי תלמידים הפרוסים בכל רחבי הארץ הובלנו מעבר לתפיסה פדגוגית-ארגונית-תרבותית חדשנית הבנויה על חזית הידע העו

Associations

cakeMay 11
 Contributor
Progress to Silver Contributor
50% Complete