Offline

מוניקה ידלין Monica Yadlin

מוניקה ידלין Monica Yadlin

Offline
יועצת ארגונית לליווי והטמעת מערכת גפ״ן ומנחה ומרצה במסגרות פרטיות

Contact Information

Mobile Phone:
0537955766
Address:
מנחת קבוצות, מרצה ומאמנת
  • No Recent Activity
  • Blog Articles0(0%)
  • Calendar Events0(0%)
  • Documents0(0%)
  • Forum Posts0(0%)
  • Wiki Articles0(0%)

Badges

Status in the Community

About

"במהלך כ-30 שנים היו לי תפקידי מפתח שונים בחינוך, במסגרתם ביצעתי שינויים ארגונים רבים
לצד הקמת מבנים ארגונים חדשים ליוזמות, פרוייקטים ותוכניות חדשניות.
שדרשו הטמעת תהלכים ושגרות עבודה, ניהול, רכש , התקשרויות ושיתופי פעולה.
בתוכם ניתן למצוא מחקר והערכת עובדים, סקרי עמדות לעובדים, סדנאות והדרכות בנושאים שונים לעובדים או למנהלים, יעוץ ניהולי במגוון נושאים (מתן משוב, בניית צוות, מנטורינג, וכו'), יעוץ תהליכי ועוד.
בניתי לי מודל עבודה שלי שעבדתי על פיו לאחר גיבוש חזון ואסטרטגיה- מודל אמ״ת ש״ם, שפירושו:
(א- אבני דרך , מ-מבנה, ת-תהליך, ש-שיתופים, מפתחות להצלחה)
במסגרת תפקידי כמנהלת פרוייקטים במינהל החינוך בבאר שבע- נתתי את הייעוץ והליווי המקצועי למעבר מאגף חינוך למינהל החינוך, לימים קבלתי את מדור גנים (119 גנים , פחות מ-200 עובדים, ללא שיתופי פעולה) ובניתי מבנה ותשתית ארגונית איתן בליווי ייעוץ ארגוני ופדגוגי שלי והקמתי את המחלקה לחינוך קדם יסודי (340 גנים, 100 עובדים, עשרות שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, עמותות, אגודות).
כמו כן, הייתי חלק ממקימי מרכזי המצויינות בעיר, ניהלתי את מרכז מצויינות למדעים מגן ועד בכלל, ניהול שדרש והתבסס על ידע מתחום הייעוץ הארגוני (קיום פורומים ליישום בקרה ומעקב, הגדרת מטרות ברורות לפורומים, קביעת הרכב הפורומים- המשתתפים,מבנה המפגשים, תוכנם ותדירותם, הגדרת תחומי אחריות וסמכויות שנגזרות מהאסטרטגיה ומאפשרת את יישומן , מיקוד מדדי הצלחה מרכזיים, הגדרת סדרי עדיפיות, תהליכי ייעוץ ארגוני הממוקדים בזיהוי תהליכי עבודה ועוד) . יזמתי עשרות פרוייקטים ויוזמות בחינוך שאת כל התשתית שלהם בניתי על פי הידע שרכשתי בתחום הייעוץ הארגוני.

Progress to Newbie
0% Complete

Other Profiles

  • Linked In
  • Facebook