Offline

אריאל צימרמן Ariel Tsimmerman

אריאל צימרמן Ariel Tsimmerman

Offline
יועץ ארגוני ומנהל פרויקטים
עצמאי

Contact Information

Mobile Phone:
054-5307764
Address:
תואר שני בסוציולוגיה ארגונית מאוניברסיטת בר אילן, סיים בהצטיינות
  • No Recent Activity
  • Blog Articles0(0%)
  • Calendar Events0(0%)
  • Documents0(0%)
  • Forum Posts0(0%)
  • Wiki Articles0(0%)

Badges

Status in the Community

About

במהלך 13 שנים האחרונות עסקתי במגוון רחב של תחומי ייעוץ ארגוני והובלתי פרויקטים של הטמעת פיתוח ושינוי ארגוני בגופים שונים. כמו כן, הובלתי מגוון פרויקטים שהתמקדו במתן שירותי ניהול לגופים רבים בסקטור הציבורי והעסקי. לדוגמה, עסקתי בהקמה ובניהול מנהלת לאומית בפרויקט שעסק בשילוב נשים בתעסוקה מטעם משרד התמ"ת.
בנוסף, השתתפתי בהטמעת מערכות איכות בגופים ציבוריים ע"פ תקנים בין לאומיים שונים כגון: תקן ISO 9001 העוסק בניהול מערכת האיכות, תקן ISO 27001 העוסק באבטחת מידע והסייבר, תקן ISO 45001 המתמקד ביישום כללי בטיחות והגות תעסוקתית במקום עבודה וכו'. לקוחות נבחרים בהם הוטמעו התקנים הם: כנסת ישראל, רכבת ישראל, סופרפארם, רשויות מקומיות , תאגידי מים וכו.

בנוסף, ניהלתי וריכזתי ביצועם של מחקרי הערכה בתחום הארגוני במגוון נושאים. לדוגמה: ריכזתי ביצועו של מחקר הערכה שעסק בהיערכותן של מחלקות לשירותים חברתיים לקראת יישומה של רפורמה כלל ארצית בתחום. המחקר כלל איסוף ועיבוד נתונים מ-50 מחלקות לשירותים חברתיים ברחבי המדינה.
בנוסף, במסגרת עבודתי, כתבתי מענים למכרזי ממשלה שחלקם זכו והפכו לפרויקטים שבוצעו ע"י חברתנו (משרד החינוך, משרד השיכון, משרד התמ"ת וכו').
הובלתי מערכי הדרכה והכשרה מקצועית במגוון תחומים כגון: ביצוע הדרכה והסברה לצוותי מורים בבתיה"ס במסגרת הטמעת הרפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" בבתיה"ס.
מעבר לכך, הקמתי וניהלתי מערכי בקרה במגוון תחומים ללקוחות שונים. לדוגמה: הקמה וניהול מערך בקרת שכר לימוד בחינוך העל ייסודי למשרד החינוך.
בנוסף, עסקתי בכתיבת ניירות עמדה, הצעות עבודה, ביצעתי ניתוחי עיסוקים וכתיבת הגדרות לתפקידים שונים, כתיבת מסמכי תכנון אסטרטגי ואבחון ארגוני וביצוע מטלות נוספות בתחום הייעוץ.

Progress to Newbie
0% Complete

Other Profiles

  • Linked In