פודקאסטים - לפצח את הקודhttps://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcastsPAI - קהילת פ.א.י - פיתוח ארגוני ישראלתדביק אותיhttps://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/_33<div><p><iframe src="https://1062fm.co.il/plraodhe/idc_player.php?url=lefazech-et-hakod%2Flefazech-et-hakod-ep42&amp;title=%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%97+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93+-+%D7%A4%D7%A8%D7%A7+42" width="100%" height="160" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p><p><img src="/.api2/binaries/Wkvu5dFxXh/thumbnails/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7%20%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%9F.png?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="Wkvu5dFxXh" data-contentlength="1316406" data-contenttype="image/png" data-binarylocation="/.api2/binaries/Wkvu5dFxXh/download/אריק חשין.png" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/Wkvu5dFxXh/thumbnails/אריק חשין.png" data-name="אריק חשין.png" data-isprofilephoto="false" data-ig-embed-key="Wkvu5dFxXh"></p></div>יוסי קורן yossi korenTue, 19 Jan 2021 15:25:36 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/_33איך זה שכוכב אחד מעזhttps://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/____~3<div><p><iframe src="https://1062fm.co.il/plraodhe/idc_player.php?url=lefazech-et-hakod%2Flefazech-et-hakod-ep41&amp;title=%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%97+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93+-+%D7%A4%D7%A8%D7%A7+41" width="100%" height="160" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p><p><br></p><p><img src="/.api2/binaries/mpMtqpIq1t/thumbnails/20201221_121640.jpg?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="mpMtqpIq1t" data-contentlength="3820043" data-contenttype="image/jpeg" data-binarylocation="/.api2/binaries/mpMtqpIq1t/download/20201221_121640.jpg" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/mpMtqpIq1t/thumbnails/20201221_121640.jpg" data-name="20201221_121640.jpg" data-isprofilephoto="false" data-ig-embed-key="mpMtqpIq1t"></p></div>יוסי קורן yossi korenThu, 07 Jan 2021 20:30:40 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/____~3כשפיפל פוגש אנליטיקסhttps://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/__5~1<div><p><iframe src="https://1062fm.co.il/plraodhe/idc_player.php?url=lefazech-et-hakod%2Flefazech-et-hakod-ep40&amp;title=%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%97+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93+-+%D7%A4%D7%A8%D7%A7+40" width="100%" height="160" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p><p><br></p><p><img src="/.api2/binaries/LJxh0c9oC7/thumbnails/20201221_102454.jpg?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="LJxh0c9oC7" data-contentlength="3619208" data-contenttype="image/jpeg" data-binarylocation="/.api2/binaries/LJxh0c9oC7/download/20201221_102454.jpg" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/LJxh0c9oC7/thumbnails/20201221_102454.jpg" data-name="20201221_102454.jpg" data-isprofilephoto="false" data-ig-embed-key="LJxh0c9oC7"></p></div>יוסי קורן yossi korenWed, 23 Dec 2020 22:24:42 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/__5~1השכלה כמחוללת שינויhttps://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/__0~2<div><p><iframe src="https://1062fm.co.il/plraodhe/idc_player.php?url=lefazech-et-hakod%2Flefazech-et-hakod-ep39&amp;title=%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%97+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93+-+%D7%A4%D7%A8%D7%A7+39" width="100%" height="160" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p><p><img src="/.api2/binaries/aeghaMSxf3/thumbnails/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A1%20%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%A8.JPG?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="aeghaMSxf3" data-contentlength="5982120" data-contenttype="image/jpeg" data-binarylocation="/.api2/binaries/aeghaMSxf3/download/האנס שקור.JPG" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/aeghaMSxf3/thumbnails/האנס שקור.JPG" data-name="האנס שקור.JPG" data-ig-embed-key="aeghaMSxf3"></p></div>יוסי קורן yossi korenThu, 10 Dec 2020 21:09:37 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/__0~2איך מלחמה משפיעה על פיתוח מנהליםhttps://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/_____~1<div><p><iframe src="https://1062fm.co.il/plraodhe/idc_player.php?url=lefazech-et-hakod%2Flefazech-et-hakod-ep38&amp;title=%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%97+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93+-+%D7%A4%D7%A8%D7%A7+38" width="100%" height="160" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p><p><br></p><p><img src="/.api2/binaries/KBVHJvi0aT/thumbnails/%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%A8%20%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%98.jpg?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="KBVHJvi0aT" data-contentlength="63330" data-contenttype="image/jpeg" data-binarylocation="/.api2/binaries/KBVHJvi0aT/download/ענבר שריפט.jpg" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/KBVHJvi0aT/thumbnails/ענבר שריפט.jpg" data-name="ענבר שריפט.jpg" data-ig-embed-key="KBVHJvi0aT"></p></div>יוסי קורן yossi korenMon, 23 Nov 2020 18:50:26 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/_____~1השראה, להט ופודקאסטיםhttps://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/__0~1<div><p><iframe src="https://1062fm.co.il/plraodhe/idc_player.php?url=lefazech-et-hakod%2Flefazech-et-hakod-ep37&amp;title=%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%97+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93+-+%D7%A4%D7%A8%D7%A7+37" width="100%" height="160" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p><p><img src="/.api2/binaries/aXNtnjhzAF/thumbnails/20200810_144504.jpg?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="aXNtnjhzAF" data-contentlength="3457671" data-contenttype="image/jpeg" data-binarylocation="/.api2/binaries/aXNtnjhzAF/download/20200810_144504.jpg" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/aXNtnjhzAF/thumbnails/20200810_144504.jpg" data-name="20200810_144504.jpg" data-ig-embed-key="aXNtnjhzAF"></p></div>יוסי קורן yossi korenTue, 15 Sep 2020 01:57:36 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/__0~1ייעוץ בהליכה.https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/_11~3<div><p><iframe src="https://1062fm.co.il/plraodhe/idc_player.php?url=lefazech-et-hakod%2Flefazech-et-hakod-ep33&amp;title=%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%97+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93+-+%D7%A4%D7%A8%D7%A7+33" width="100%" height="160" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p><p><img src="/.api2/binaries/GQntwVfB7h/thumbnails/IMG-20200811-WA0000.jpg?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="GQntwVfB7h" data-contentlength="87184" data-contenttype="image/jpeg" data-binarylocation="/.api2/binaries/GQntwVfB7h/download/IMG-20200811-WA0000.jpg" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/GQntwVfB7h/thumbnails/IMG-20200811-WA0000.jpg" data-name="IMG-20200811-WA0000.jpg" data-ig-embed-key="GQntwVfB7h"></p></div>יוסי קורן yossi korenThu, 20 Aug 2020 19:38:59 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/_11~3מה הסיפור שלךhttps://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/__4~1<div><p><iframe src="https://1062fm.co.il/plraodhe/idc_player.php?url=lefazech-et-hakod%2Flefazech-et-hakod-ep36&amp;title=%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%97+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93+-+%D7%A4%D7%A8%D7%A7+36" width="100%" height="160" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p><p><img src="/.api2/binaries/7vwTegcPRt/thumbnails/sides28234%20(002).JPG?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="7vwTegcPRt" data-contentlength="1105931" data-contenttype="image/jpeg" data-binarylocation="/.api2/binaries/7vwTegcPRt/download/sides28234 (002).JPG" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/7vwTegcPRt/thumbnails/sides28234 (002).JPG" data-name="sides28234 (002).JPG" data-ig-embed-key="7vwTegcPRt"></p></div>יוסי קורן yossi korenTue, 18 Aug 2020 20:36:44 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/__4~1מנהיגות 3.0https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/_30<div><p><iframe src="https://1062fm.co.il/plraodhe/idc_player.php?url=lefazech-et-hakod%2Flefazech-et-hakod-ep35&amp;title=%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%97+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93+-+%D7%A4%D7%A8%D7%A7+35" width="100%" height="160" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p><p><img src="/.api2/binaries/MlySLdczKc/thumbnails/20200810_135005.jpg?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="MlySLdczKc" data-contentlength="3784869" data-contenttype="image/jpeg" data-binarylocation="/.api2/binaries/MlySLdczKc/download/20200810_135005.jpg" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/MlySLdczKc/thumbnails/20200810_135005.jpg" data-name="20200810_135005.jpg" data-ig-embed-key="MlySLdczKc"></p></div>יוסי קורן yossi korenTue, 18 Aug 2020 19:49:14 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/_30האדם הנכון במקום הנכוןhttps://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/___~9<div><p><iframe src="https://1062fm.co.il/plraodhe/idc_player.php?url=lefazech-et-hakod%2Flefazech-et-hakod-ep36&amp;title=%D7%9C%D7%A4%D7%A6%D7%97+%D7%90%D7%AA+%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93+-+%D7%A4%D7%A8%D7%A7+36" width="100%" height="160" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p></div>יוסי קורן yossi korenTue, 18 Aug 2020 19:37:27 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/pod/podcasts/___~9