בלוגים של חברי הקהילהhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblogPAI - קהילת פ.א.י - פיתוח ארגוני ישראלללמוד מטעויות וכישלונות זו מצווה ניהוליתhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/111<div><p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:23px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>ללמוד מטעויות וכישלונות זו מצווה ניהולית</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:19px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>יעקב ויטנברג</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:19px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:20px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>תקציר</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>במאמר זה נעסוק בטעויות בניהול של מנהלים בכירים ונבחרים. כאשר יש הבנה ונכונות להכיר בשגיאות ולהפיק לקחים. יש שפע של מרשמים בדוקים לתחקירים ולהפקת לקחים כמו תחקיר מוקיר ותחקירים אחרים. אין בכוונתי לדון בכלים מוכרים המיושמים עדיין במספר קטן של ארגונים אלא להתרכז להבנה מעמיקה יותר את…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergFri, 23 Apr 2021 19:07:02 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/111מולטי-טסקינג בימי הקורונה - ראיון מצולם בגלובס ומאמרhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_______~9<div><p><a href="https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001365857&utm_source=social&utm_medium=referral&utm_campaign=facebook&fbclid=IwAR13LTXmk5dEHglkOMljNZKs_mZJ4nKaTZzJXctzxOFVkiBxCLHeedPtMAM">https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001365857&amp;utm_source=social&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=facebook&amp;fbclid=IwAR13LTXmk5dEHglkOMljNZKs_mZJ4nKaTZzJXctzxOFVkiBxCLHeedPtMAM</a></p><p><br></p><p><br></p></div>עודד זהר Oded ZoharSun, 04 Apr 2021 22:52:16 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_______~9טיפים וטריקים כמכשיר למידה בתוכניות הדרכה ופתוח מנהליםhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_______<div><p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:19px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>יעקב ויטנברג</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:200%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:200%;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:200%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:20px;line-height:200%;font-family:"Arial",sans-serif;'>מחלת "תפסנו את הפרינציפ</span></strong><span style='font-size:20px;line-height:200%;font-family:"Arial",sans-serif;'>"</span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:200%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:200%;font-family:"Arial",sans-serif;'>טווח תשומת הלב וההקשבה של מנהלים, עובדים ואף יועצים, בהאזנה להרצאה או בקריאת מאמר מקצועי אינו עולה על 15 דקות רצופות, ואף פחות מכך אצל הישראלי ה"מצוי". יש המסתפקים  לקרוא כותרות וכותרות משנה ״ולתפוס את הפרינציפ״. לאור אטרקטיביות ורלבנטיות הכותרת מחליטים אם ״לעשות זום״ ולצלול לתוכן הקטע.</span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:200%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:200%;font-family:"Arial",sans-serif;'>״מחלה״ זו הולכת…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSat, 03 Apr 2021 20:25:32 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_______גישת אפס ליקויים: האם אפשרית למיגור אי האיכות בטיפול בקורונה בישראלhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/__________~1<div><p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style="font-size: 14px; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">מאת: יעקב ויטנברג</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:19px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>״איכות היא בחינם מה שעולה כסף זו אי איכות״: </span></strong><strong><span style='font-size:17px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>מהותה של גישת אפס ליקויים ותרומתה לאיכות ושיפור תוצאות</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>ניו-זילנד משמשת מודל לחיקוי בהצלחתה בטיפול בקורונה. ההצלחה שלה נובעת מאימוץ דרך חיים של איכות בפעולות והתנהגות מונעת, למשל סגר על עיר שלמה בשל 3 מקרים שאובחנו, כדי למנוע התפרצות הקורונה. ניו-זילנד אוכפת תוך אמון  ושיתוף…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSat, 13 Mar 2021 19:34:46 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/__________~1כוח האינטואיציה הלוחשת על אוזנינו ככלי ניהוליhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/______~4<div><p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style="font-size: 16px; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">מאת: יעקב ויטנברג</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style="font-size: 16px; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;"> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:19px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>האינטואיציה ככלי ניהולי למנהל, לעובד וליועץ הארגוני</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>האינטואיציה צריכה להתווסף לשכל הישר ולא לבוא במקומו. האינטואיציה אינה קיימת ברשימת הלימודים של החוגים למנהל עסקים. מנהלים אינם אמורים לומר ״אני מרגיש" אלא לומר, ״אני יודע״. עם זאת, ניתוח לוגי אינו תמיד מספק תוצאה מוחלטת של "כן״ או ״לא״. אנו נעזרים באינטואיציה כשיש…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergFri, 12 Mar 2021 19:54:43 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/______~4הרכיבים העיקריים של תפקידי אנשי ההוראה והחינוך בכל הדרגים (בתפקידים ניהוליים ושאינם כאלה).https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/____________~4<div><p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:normal;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-family:"Simplified Arabic",serif;'> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:normal;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:19px;font-family:"Segoe UI Semilight",sans-serif;'>הרכיבים העיקריים של תפקידי אנשי ההוראה והחינוך בכל הדרגים (בתפקידים ניהוליים ושאינם כאלה).</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:normal;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-family:"Segoe UI Semilight",sans-serif;'>מאת:  שוקי כץ פברואר 2021 </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:normal;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-family:"Simplified Arabic",serif;'> </span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:normal;font-family:"Calibri",sans-serif;'>בקורסים   שאני מלמד סטודנטים לתואר ראשון בבית ספר לחינוך, באחת המכללות, אני מציג מודל צנוע שפיתחתי  להבנת תפקידם של אנשי סגלי ההוראה ואנשי החינוך. הקורסים עוסקים בנושאים: ניהול שינויים בארגוני חינוך, ניהול מצוינות בארגונים,…</p></div>שוקי כץ Shuki KatzWed, 24 Feb 2021 19:03:21 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/____________~4מצוינות ארגונית: מסר של הצלחה והישגים או סיסמה מרוקנת מתוכןhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_________~6<div><p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:20px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>שחיקת המושג מצוינות</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>ההיסטוריה של העיסוק במצוינות הארגונית קיבלה תפנית ב-1983 עם יציאתו של הספר ״כיצד להצטיין בניהול״ שחיברו פיטרס ווטרמן [ 2 1]. הספר הציג 7 מאפיינים משותפים למצוינות ארגונית: 1. מיקוד בלקוח,</span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>2. הנעה מכוח ערכים</span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>3. מבנה ארגוני פשוט.</span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>4. פריון דרך אנשים.</span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>5. הטיה לפעולה-מעבר מהיר מתכנון לביצוע.</span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>6. אוטונומיה ויזמות.</span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>7. תחושת…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergTue, 23 Feb 2021 17:49:02 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_________~6המעבר מיועץ ארגוני היודע מעט על כל נושא למומחה לתחום כמנוף למיצוב מחודשhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/____________~3<div><p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>לייעוץ הארגוני פנים רבות יפות ואפלות</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:16px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>הגידול בטור גאומטרי של מספר היועצים הארגוניים חושף יותר ״פינות אפלות״ שבמקצוע הייעוץ הארגוני [3]. מי שמוגדר כיועץ ארגוני סבור ולעתים בטוח שהוא יכול לספק שירותים בכל הנושאים והתחומים: הייעוץ, ההנחיה הקבוצתית, האימון האישי וההדרכה, פיתוח מנהלים, פיתוח ארגוני, מיומנויות ניהול, איכות ומצוינות, סדנאות</span><span dir="ltr" style="font-size:16px;line-height:150%;">OUT DOOR </span><span style='font-size:16px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>,…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergFri, 05 Feb 2021 02:25:23 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/____________~3הקונפליקט המובנה בין נבחרים לפקידות - המקרה של משרד האוצר: עדיף שיהיו ״תלויים זה בזה מאשר תלויים זה לצד זה״https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/__________________~1<div><p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:16px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>יעקב ויטנברג</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:16px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:19px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>המתח הבסיסי בין פקידות לנבחרים</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: right; line-height: 1.5; font-size: 15px; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style='font-size:16px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>לפני כשבוע התחדדה בתוכנית ״עובדה״ בהנחיית אילנה דיין הסוגיה בדבר האחריות והסמכות במשרד האוצר בין הדרג הנבחר אל מול הדרג הפקידותי. </span><span style='font-size:16px;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;'>יחסי הגומלין בין הנבחרים והעובדים כפי שתוארת בתוכנית, לא הוגדרו בצורה ברורה ומכאן המתח, הקונפליקטים והתקלות המתפרצות בעוצמות שונות מעת לעת. במקרה של שר האוצר, מנכ"לית…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSat, 30 Jan 2021 19:22:13 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/__________________~1פיתוח ארגוני מהיר ״קצר מועד״: האם הכרחי, אפשרי וכיצד יש לממשו?https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/__________<div><p dir="rtl" style="text-align: right;"><strong>יעקב ויטנברג </strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><strong> </strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><br></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><strong>פיתוח ארגוני כפרקטיקה אקלקטית</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><br></p> <p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 2;">המושג פיתוח אירגוני הפך לאקלקטי ולמעשה משמש לתאר מגוון של פעולת ייעוץ ארגוני המכילות אלמנטים ״רכים ״ ו/ או ״קשים״.</p> <p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 2;">מדובר על מגוון תחומים בחיי הארגון המאפיינים את התשתיות הנחוצות לביצועים הארגוניים כמו: גמישות, טיפול במשברים, חדשנות, יעילות, אפקטיביות , רלוונטיות, וכן התייחסות למנהיגות,…</p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergTue, 19 Jan 2021 01:00:35 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/__________