בלוגים של חברי הקהילהhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblogPAI - קהילת פ.א.י - פיתוח ארגוני ישראלדילמת הרפורמה המשפטית מפריזמת הייעוץ הארגוניhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_____~7<div><h1 dir="rtl" id="isPasted" style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:21px;font-family:"Calibri Light",sans-serif;color:#2E74B5;font-weight:normal;'><strong><span style='font-size:20px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'>רפורמה ומהפכה</span></strong></h1> <h1 dir="rtl" style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:21px;font-family:"Calibri Light",sans-serif;color:#2E74B5;font-weight:normal;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'>רפורמה </span></strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'>היא תהליך שינוי שטתי והדרגתי של סדר חברתי ישן.</span><span dir="ltr" style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'> </span><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'>נהוג להבחין בין רפורמה למהפכה.</span></h1> <h1 dir="rtl" style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:21px;font-family:"Calibri Light",sans-serif;color:#2E74B5;font-weight:normal;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'>מהפכה </span></strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'>משמעותה שינוי יסודי מידי ורדיקלי, זאת לעומת רפורמה המביאה לשינוי יותר איטי והדרגתי.</span><span dir="ltr" style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'> </span><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'>מקורה של המילה רפורמה הוא במילה </span><span dir="ltr" style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'>Reform</span><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'> שמשמעותה תצורה או עיצוב.</span></h1> <h1 dir="rtl" style='margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:21px;font-family:"Calibri Light",sans-serif;color:#2E74B5;font-weight:normal;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:windowtext;'>בשינויים וברפורמות רבות אנחנו משפרים בתוך "כללי המשחק" הקיימים ובמעט רפורמות מרחיקות לכת עד…</span></h1></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergThu, 09 Mar 2023 18:05:20 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_____~7"יחיו הקנאים": הקנאה כמנוע רב עוצמה להישגים והצלחה - "קנאת סופרים תרבה חכמה"https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/___________~6<div><p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>אפשר למנף את רגש הקנאה להתקדמות ופיתוח אישי של מנהלים ועובדים על ידי יועצים ארגוניים. הקנאה מדרבנת אותנו לעבוד קשה יותר. מומחים לנושא הקנאה מחלקים אותה לשני סוגים: קנאה במישהו, וקנאה למישהו.</span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>קינאה במישהו </span></strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>היא<strong> </strong>קינאה "חיובית" בהישגי אדם אחר, ביכולות מופגנות, בהצלחת יוזמה או פרויקט שלו. זהו רגש מלא באנרגיה ובעוצמה, ממריץ חיובי, מקור השראה ללמידה,…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSat, 21 Jan 2023 19:52:03 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/___________~6ארגונים ציבוריים אינם מתים, רק גוססים, מסתאבים וחלקם במצב של כישלון תמידיhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/___________~5<div><p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>יעקב ויטנברג</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:20px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>ארגונים ציבוריים ממשיכים לפעול גם כאשר אינם יעילים ואפקטיביים </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>לארגונים ציבוריים יש סיכויים טובים יותר לשרוד גם כאשר אינם מספקים כראוי את הביצועים והשירותים שהם אמורים לספק כגון: רשויות מקומיות, משטרה, משרדי ממשלה חברות ממשלתיות ועמותות. </span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>הם ממשיכות להתקיים והם עושים זאת בין היתר הודות לתמיכת גורמים פוליטיים ואיגודים מקצועיים…</span></strong></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSat, 21 Jan 2023 19:39:36 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/___________~5מודל "רב רעיון" כגנרטור להפקת רעיונות ותורת "חכמת ההמונים" כפלטפורמה להפצת רעיונות בארגון - הילכו שניהם יחדיו?https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_______________<div><p dir="rtl" id="isPasted" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:200%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:200%;font-family:"Arial",sans-serif;'>בשנת 2000 חיברנו מיכאל גנור ואנוכי את הספר "רב רעיון מיצירתיות אישית לחדשנות ארגונית".  הרקע לכתיבת הספר היה ניסיון רב שנים של ייעוץ ופיתוח ארגוני במגוון שירותים וארגונים שמהם עלתה תחושת אכזבה שלנו מהמציאות הדלה ברעיונות הן במגזר הציבורי, והן במגזר העסקי ובמגזר השלישי. גיליתי שמסגרות מסורתיות וארוכות בשנים של עובד מצטיין, או הצעות ייעול מניבות…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSat, 24 Dec 2022 18:37:01 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_______________תמורות בשרות ללקוח ב-50 השנים האחרונות במגזר הציבורי בישראלhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/____50_____<div><p id="isPasted" style="text-align: right; line-height: 2;">מוסכם בזאת שבתחום הטכנולוגיה ותשתיות השירות הדיגיטלי התרחשו התפתחויות עצומות שארגונים רבים אמצו אותן. גם במגזר הציבורי הן שיפרו באופן משמעותי את השירות שהם מספקים, בעיקר מבחינת חווית לקוח, מקצועיות, זמני תגובה, נגישות ומסלולי שירות אלטרנטיביים.  </p> <p style="text-align: right; line-height: 2;"><br></p> <p style="text-align: right; line-height: 2;">בשנת 2012 הוקמה היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור הרחב, על פי החלטת ממשלה, הפועלת תחת המערך…</p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSat, 24 Dec 2022 18:16:05 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/____50_____נשק ההומור והצחוק "כתחמושת חיה" בעבודתו של היועץ הארגוניhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/________~6<div><p dir="rtl" id="isPasted" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>הומור נתפס כמאפיין מרכזי של אישיות האדם ולכן אפשר לומר: "אמור לי מה מצחיק אותך ואומר לך מי אתה". בדיחה מתאימה יכולה לסייע ליועץ הארגוני להבהיר, להסביר, לחדד, להדגיש, להציג טעון כבד משקל ולהפיג מתחים. לכן עליו לשלוף את הבדיחה המתאימה מן המאגר. כשהנועץ צוחק אתך כבר לך קל יותר. הומור גורם לשבירת הקרח ליצירת אינטימיות ואמון בזמן קצר, מסייע למסרים…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSun, 11 Dec 2022 18:33:14 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/________~6רכישת אמון ביועץ הארגוני הוא תהליך רגיש וחמקמקhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_______~12<div><p dir="rtl" id="isPasted" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style="font-size: 16px; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">יועץ ארגוני נדרש לזכות באמון של מספר גורמים: מזמין הייעוץ, הנהלת הארגון, מנהלים ועובדים רבים ולעיתים גם של וועד העובדים. רכישת האמון רק של חלק מהם אינה ערובה שיצליח לקדם את המלצותיו וליישמן בהצלחה. אמון הוא הנחה של נועצים כי היועץ בו ניתן האמון מסוגל להפגין יכולות מקצועיות, אמפתיה, כנות, דיסקרטיות, כבוד לנועץ, יושר, פתיחות, הגינות, אמינות ומהימנות…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSat, 10 Dec 2022 02:10:09 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_______~12איך זיק של רעיון נולד ומתממש –"שרשרת היוזמה"https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_______~11<div><p dir="rtl" id="isPasted" style='margin:0cm;text-align:justify;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin:0cm;text-align:justify;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><span style='font-size:23px;font-family:"Arial",sans-serif;'>                       <strong>כולנו פותרי בעיות ברעיונות "תוצרת בית"</strong></span></p> <p dir="rtl" style='margin:0cm;text-align:justify;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;'><strong><span style='font-size:17px;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin:0cm;text-align:justify;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;line-height:150%;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>תהליכי החשיבה והעלאת רעיונות כדי לפתור בעיות הם חוויה יום-יומית בחיי האדם. כל אחד מאתנו נאלץ להתמודד יום יום עם שורה של מצבים הגם שהם מוכרים לכאורה, טומנים בחובם אתגר חדש, קושי שנובע משינוי בתנאי המצב - אילוץ, "הנחתה" וכיו"ב (ראו 11).</span></p> <p dir="rtl" style='margin:0cm;text-align:justify;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;line-height:150%;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></p> <p dir="rtl" style='margin:0cm;text-align:justify;font-size:16px;font-family:"Times New Roman",serif;line-height:150%;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>יתרה מזאת, כל אחד מאתנו מצליח להתגבר על…</span></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSat, 29 Oct 2022 18:45:56 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/_______~11המדרשה הלאומית – האמנם היא הבשורה לפיתוח הסגל הבכיר במגזר הציבורי בישראל?https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/___________~4<div><p dir="rtl" id="isPasted" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>                                               יעקב ויטנברג</span></strong></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>נתחיל בגילוי נאות: ייעצתי וניהלתי תוכניות לפיתוח מנהלים ויוזמות שונות באלכא </span><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>(האגודה לפיתוח ולקידום כוח אדם בשירותים החברתיים - מיסודו של ג'וינט ישראל) </span><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>מהקמתה</span><span dir="ltr" style="font-size:17px;line-height:150%;"> </span><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>במשך 26 שנים בשנים 1984-2010, כולל ניהול והנחיית כל מחזורי התוכנית למנכ"לים וראשי רשויות (סגל א).</span></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:150%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-size:17px;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;'>שמחתי על הקמת המדרשה הלאומית…</span></strong></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergSat, 29 Oct 2022 18:45:22 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/___________~4רושם ראשוני של יועץ ארגוני יכול להיות גם האחרוןhttps://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/________~5<div><p dir="rtl" id="isPasted" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><br></p> <p dir="rtl" style='margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;text-align:right;line-height:107%;font-size:15px;font-family:"Calibri",sans-serif;'><strong><span style='font-family:"Arial",sans-serif;'>הרושם הראשוני שמעביר יועץ ארגוני במפגש אישי או בטקסטים המקצועיים שלו, הופך להיות מרכזי בהצלחתו.</span></strong><strong><span style='font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong><strong><span style='font-family:"Arial",sans-serif;'>אף שהרושם הראשוני נראה קצר וחולף, במקרים רבים יכולה להיות לו השפעה מרחיקת לכת על חיינו כיועצים ארגוניים.</span></strong><strong><span style='font-family:"Arial",sans-serif;'> </span></strong><strong><span style='font-family:"Arial",sans-serif;'>רבים מהיועצים מכירים היטב את הנושא, ואף מכשירים לקוחות ואחרים כיצד ליצור רושם ראשוני טוב כאשר הם מתמודדים על תפקיד או לקראת הרצאה ניהול אירוע…</span></strong></p></div>יעקב ויטנברג Jacob WittenbergFri, 07 Oct 2022 20:57:16 +0300https://pai.pai-net.org.il/learn/knowledge/communityblog/________~5