לוח אירועיםhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77PAI - קהילת פ.א.י - פיתוח ארגוני ישראלפילו-פרקטיקה - מפילוסופיה לפרקטיקהhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/_________~6פילוסופים משתמשים בכוח הדמיון על מנת להשתחרר מהעולם הקיים ולברוא עולמות חדשים - פילו-פרקטיקה היא סדרה ייחודית המשתמשת בכלים פילוסופיים על מנת לפתוח את החשיבה והדמיון הייעוציים. נשאף לשחרר את המבט, הדמיון והרגישויות המקצועיות שלנו, מתבניות העומק המגבילות של התרבות המערבית, ולבחון את הרלוונטיות של מהלך מנטאלי זה לפרקטיקה הייעוצית של כל אחת ואחד מאתנו.יוליה סרוסי Julia SeroussiFri, 22 Jan 2021 01:00:00 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/_________~6מדע היצירתיות - סקירת מחקרים ותובנות יישומיות לעולמות הפיתוח הארגוניhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/________~6במפגש נציג את תוצאות החשיבה והמחקר העדכני בתחום מדע היצירתיות - בכל הקשור ליחידים, צוותים וארגונים, נסקור מאפיינים של עובדים יצירתיים, שלבי התהליך היצירה ומה מניע עובדים יצירתיים. ונשתף בתובנות מעשיות לגבי יצירתיות ארגונית.יוליה סרוסי Julia SeroussiWed, 27 Jan 2021 02:00:00 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/________~6מפגש עמיתים - עמק יזרעאלhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/___~64יוליה סרוסי Julia SeroussiFri, 29 Jan 2021 00:30:00 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/___~64מפגש עמיתים - רמת אביבhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/___~46יוליה סרוסי Julia SeroussiFri, 29 Jan 2021 02:00:00 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/___~46מפגש עמיתים - באר טוביהhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/___~57יוליה סרוסי Julia SeroussiWed, 03 Feb 2021 00:30:00 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/___~57מפגש עמיתים - ירושליםhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/__1~1יוליה סרוסי Julia SeroussiMon, 08 Feb 2021 00:00:00 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/__1~1מפגש עמיתים - אורניםhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/__8~6יוליה סרוסי Julia SeroussiMon, 08 Feb 2021 00:30:00 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/__8~6מפגש עמיתים - נתניהhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/__8~7יוליה סרוסי Julia SeroussiMon, 08 Feb 2021 02:00:00 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/__8~7סדנה: הערכה וייעוץ בפיתוח ארגוני - להכיר, לחוות ולהשתמשhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/_______~3הערכה וייעוץ הינם תחומים משיקים בעולם הפיתוח הארגוני. בסדנה נכיר את שני התחומים ונבחן את הפוטנציאל לשיתוף פעולה ביניהםיוליה סרוסי Julia SeroussiMon, 15 Feb 2021 00:00:00 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/_______~3מפגש עמיתים - מודיעיןhttps://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/__8~5יוליה סרוסי Julia SeroussiThu, 18 Feb 2021 01:45:00 +0200https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/__8~5