תגובות לכנס פאיhttps://pai.pai-net.org.il/conference/new_microblogPAI - קהילת פ.א.י - פיתוח ארגוני ישראל