חדשות פאיhttps://pai.pai-net.org.il/about/_33PAI - קהילת פאי - שינוי ופיתוח ארגונימה קורה כיום ב'חברה האזרחית' ומה אנחנו רוצים ויכולים לעשות בקשר לכך?https://pai.pai-net.org.il/about/_33/___________<div><p><img src="/.api2/binaries/Oq8URUW2HO/thumbnails/לפייסבוק.png?width=500" style="width: 500px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="Oq8URUW2HO" data-contentlength="301678" data-contenttype="image/png" data-binarylocation="/.api2/binaries/Oq8URUW2HO/download/לפייסבוק.png" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/Oq8URUW2HO/thumbnails/לפייסבוק.png" data-name="לפייסבוק.png" data-ig-embed-key="Oq8URUW2HO"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>לאור אתגרי החברה הישראלית בימים אלו</strong></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 24px;">אנו מזמינים  את חברי קהילת  פ.א.י המתעניינים בפעילות בחברה האזרחית, </span></strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 24px;">למפגש חשיבה והתייעצות בנושא:</span></strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 24px;">מה קורה כיום ב'חברה האזרחית </span></strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>ומה אנחנו רוצים ויכולים לעשות בקשר לכך?</strong></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 24px;">נפגש בזום, ביום שני 7 בספטמבר בשעות: 19:00-20:30</span></strong></p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl" style="text-align: right;">קריסת עמותות, הפגנות לסוגיהן השונים, היחלשות ארגוני הגג החברתיים, התמעטות התרומות…</p></div>יוליה סרוסי Julia SeroussiMon, 17 Aug 2020 01:28:06 +0300https://pai.pai-net.org.il/about/_33/___________Save the Date - 15.9.20https://pai.pai-net.org.il/about/_33/save_the_date_15920<div><p><img src="/.api2/binaries/MBkCeLTetB/thumbnails/Helping-to-Build-the-Ship.png?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="MBkCeLTetB" data-contentlength="446819" data-contenttype="image/png" data-binarylocation="/.api2/binaries/MBkCeLTetB/download/Helping-to-Build-the-Ship.png" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/MBkCeLTetB/thumbnails/Helping-to-Build-the-Ship.png" data-name="Helping-to-Build-the-Ship.png" data-ig-embed-key="MBkCeLTetB"></p></div>יוליה סרוסי Julia SeroussiFri, 24 Jul 2020 23:01:30 +0300https://pai.pai-net.org.il/about/_33/save_the_date_15920הזמנה לקבוצת עמיתים בנושא: אסטרטגיות ייעוץ אפקטיביות לאנשי חינוךhttps://pai.pai-net.org.il/about/_33/_______________<div><p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="/.api2/binaries/xYBIEXsW6C/thumbnails/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%9D%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A.png?width=400" style="width: 400px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="xYBIEXsW6C" data-contentlength="160297" data-contenttype="image/png" data-binarylocation="/.api2/binaries/xYBIEXsW6C/download/קבוצת עמיתם בחינוך.png" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/xYBIEXsW6C/thumbnails/קבוצת עמיתם בחינוך.png" data-name="קבוצת עמיתם בחינוך.png" data-ig-embed-key="xYBIEXsW6C"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 24px;">הזמנה להשתתף בקבוצת היוועצות ופיתוח ידע של עמיתים חברי פ.א.י בנושא:</span></strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>'אסטרטגיות ייעוץ אפקטיביות לאנשי חינוך' המתמודדים עם האתגרים </strong></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>שנוצרו במערכת החינוך בעקבות הקורונה הבאה עלינו - תשפ"א</strong></span><strong><span style="font-size: 24px;">'</span></strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><strong>שלום לחברי קהילת פ.א.י</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><strong>בהמשך למפגשי החשיבה שקיימנו בנושא 'מיצוי הזדמנויות לקידום התחדשות במערכת החינוך, בעקבות האתגרים שמשבר הקורונה מציב בפנינו', אנו מקימים…</strong></p></div>יוליה סרוסי Julia SeroussiMon, 20 Jul 2020 00:36:17 +0300https://pai.pai-net.org.il/about/_33/_______________טרנספורמציה ארגוניתhttps://pai.pai-net.org.il/about/_33/_33<div><p><img src="/.api2/binaries/o3jF9xIGzs/thumbnails/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7.png?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="o3jF9xIGzs" data-contentlength="423661" data-contenttype="image/png" data-binarylocation="/.api2/binaries/o3jF9xIGzs/download/אפור-לפייסבוק.png" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/o3jF9xIGzs/thumbnails/אפור-לפייסבוק.png" data-name="אפור-לפייסבוק.png" data-ig-embed-key="o3jF9xIGzs"></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><br></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;">קורס מקיף ומעמיק העוסק בעקרונות גישת אדיג'ס לניהול ופיתוח ארגוני, בפרקטיקות של מנהיגות וייעוץ - וברקע </p> <p dir="rtl" style="text-align: right;">הפילוסופי והתיאורטי העוטף והמוביל אותה. קורס עשיר ומעשיר - שכמותו לא ערך אדיג'ס מעולם בישראל. </p> <p dir="rtl" style="text-align: right;">הכל מוגש באהבה על בסיס עשרות שנות ניסיונו בשטח ובאקדמיה.</p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><br></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><strong>בקורס 4 סדרות בנות 17 מפגשים כל אחת בנושאים הבאים:</strong></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 18px;"><strong>מנהיגות </strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 18px;"><strong>שינוי ארגוני</strong></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: 18px;"><strong>מעגלי…</strong></span></p></div>יוליה סרוסי Julia SeroussiMon, 06 Jul 2020 22:18:27 +0300https://pai.pai-net.org.il/about/_33/_33מה אנחנו עושים כאשר אנחנו לא יודעים מה לעשות?https://pai.pai-net.org.il/about/_33/________~3<div><p><img src="/.api2/binaries/zvhPyi6lSE/thumbnails/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94.png?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="zvhPyi6lSE" data-contentlength="234132" data-contenttype="image/png" data-binarylocation="/.api2/binaries/zvhPyi6lSE/download/הזמנה לפסגה.png" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/zvhPyi6lSE/thumbnails/הזמנה לפסגה.png" data-name="הזמנה לפסגה.png" data-ig-embed-key="zvhPyi6lSE"></p> <div style="text-align: center;"> <h2 dir="rtl" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 36px;">מה אנחנו עושים כאשר אנחנו לא יודעים מה לעשות?</span></strong></h2> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>פ.א.י מזמינה אתכם להרפתקה שכולה הזדמנויות</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>לחקור ולגלות את העוצמות הפנימיות שלכם במצבי אי - וודאות</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>שני חצאי ימים מרתקים של </strong><br><strong> * פסגת חקר מוקיר (<span dir="ltr">AI Summit</span>) </strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>* מפגשים דיאלוגים בקבוצות קטנות</strong></p> </div> <h2 dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>הצטרפו לחוויה מעצימה ומחזקת ביחד עם חברי הקהילה</strong></span></h2> <div style="text-align: center;"> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>2 - 3 ביולי 2020 </strong></p> </div> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><strong>למה?</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;">התמודדות עם מצבי חוסר ודאות…</p></div>יוליה סרוסי Julia SeroussiWed, 24 Jun 2020 00:13:34 +0300https://pai.pai-net.org.il/about/_33/________~3קבוצת עמיתים חדשה נפתחת בירושליםhttps://pai.pai-net.org.il/about/_33/____~1<div><p><img src="/.api2/binaries/0XjcnceEhA/thumbnails/group-img.png?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="0XjcnceEhA" data-contentlength="78135" data-contenttype="image/png" data-binarylocation="/.api2/binaries/0XjcnceEhA/download/group-img.png" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/0XjcnceEhA/thumbnails/group-img.png" data-name="group-img.png" data-ig-embed-key="0XjcnceEhA"></p> <h4 style="text-align: center;"><br></h4> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>אנו מזמינים אותך למצוא את ה"מקום" המיוחד עבורך וליצור יחד את הקבוצה, קרוב לבית</strong></p> <h4 style="text-align: center;"><strong>מחפש/ת מקום... ללמידה, חידוש והתחדשות עם עמיתים?</strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>מייחל/ת למקום... בטוח לליבון דילמות, להתייעצות ולהתנסות?</strong></h4> <h4 style="text-align: center;"><strong>חולם/ת על מקום...  ליצירת קשרים מקצועיים ומידע מסייע בעולם העבודה?</strong></h4> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong> </strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: right;"><strong>מה בקבוצה?</strong></p> <h4 style="text-align: right;"><strong>חברים מעולמות תוכן מגוונים </strong><br><strong><strong>עמיתים לשיח מקצועי</strong></strong><br><strong>מפגשי למידת עמיתים</strong><br><strong>הזדמנויות…</strong></h4></div>יוליה סרוסי Julia SeroussiMon, 08 Jun 2020 21:07:16 +0300https://pai.pai-net.org.il/about/_33/____~1מה אנחנו עושים כאשר אנחנו לא יודעים מה לעשות?https://pai.pai-net.org.il/about/_33/________~2<div style="text-align: center;"><p dir="rtl" style="text-align: center;"><img src="/.api2/binaries/zdaCyCpyiN/thumbnails/top.png?width=300" style="width: 300px; height: auto;" class="fr-fic fr-dib" data-key="zdaCyCpyiN" data-contentlength="234806" data-contenttype="image/png" data-binarylocation="/.api2/binaries/zdaCyCpyiN/download/top.png" data-thumbnaillocation="/.api2/binaries/zdaCyCpyiN/thumbnails/top.png" data-name="top.png" data-ig-embed-key="zdaCyCpyiN"></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>הצטרפו לחוויה מעצימה ומחזקת ביחד עם חברי הקהילה</strong></span></p> <h2 dir="rtl" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 36px;">מה אנחנו עושים כאשר אנחנו לא יודעים מה לעשות?</span></strong></h2> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>פ.א.י מזמינה אתכם להרפתקה שכולה הזדמנויות</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>לחקור ולגלות את העוצמות הפנימיות שלכם במצבי אי - וודאות</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>שני חצאי ימים מרתקים של </strong><br><strong> * חקר מוקיר מתחום הפסיכולוגיה החיובית </strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>* מפגשים דיאלוגים עם הקהילה</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong>וגם נחווה: מיינדפולנס ודמיון מודרך</strong></p> <span dir="rtl"><strong><span style="font-size: 24px;">בואו לעשות צעד…</span></strong></span></div>יוליה סרוסי Julia SeroussiTue, 02 Jun 2020 17:17:03 +0300https://pai.pai-net.org.il/about/_33/________~2תכנית הוובינרים המקצועיים שלנו - יוני 2020https://pai.pai-net.org.il/about/_33/_____2020<div><p><img src="/.api2/binaries/xYEsE2HWRi/thumbnails/הזמנה לוובינרים.png?width=300" style="width: 300px; height: auto;" alt="הזמנה לוובינרים" class="fr-fic fr-dib" data-ig-embed-key="xYEsE2HWRi"></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 24px;">8.6.20 - פיתוח אינטליגנציה תרבותית - בהנחיית יאיר פז</span></strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(184, 49, 47); background-color: rgb(250, 197, 28);"><a href="https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/__8~1" class=" WikiLinkType1"><strong>למידע ולהרשמה לחצ/י כאן</strong></a> </span> </p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"> </p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>16.6.20 - מגמות עולמיות והשפעתן על תחום הפיתוח הארגוני לאחר משבר הקורונה - בהנחיית ד"ר יובל דרור</strong></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><a href="https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/_________~2" class=" WikiLinkType1"><span style="color: rgb(184, 49, 47); background-color: rgb(250, 197, 28);"><strong>למידע ולהרשמה לחצ/י כאן</strong></span> </a> </p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"> </p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>24.6.20 - מודל ארגון הפרפר להתמודדות עם שינויים מהירים וקשים - בהנחיית איתמר רוגובסקי</strong></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(184, 49, 47);"><a href="https://pai.pai-net.org.il/learn/events/_77/_______~6" class=" WikiLinkType1"><strong><span style="background-color: rgb(250, 197, 28);">למידע ולהרשמה לחצ/י כאן</span></strong></a></span> </p></div>יוליה סרוסי Julia SeroussiSun, 31 May 2020 19:21:07 +0300https://pai.pai-net.org.il/about/_33/_____2020הזמנה לשיח אינטרנטי בין שותפים - בנושא חינוךhttps://pai.pai-net.org.il/about/_33/____~3<div><p dir="rtl"><img class="fr-dib" src="/.api2/binaries/Xe7hGGcN0h/thumbnails/pastedImage?width=800" style="height: auto; width: 800px;" alt="Pasted Image" data-ig-embed-key="Xe7hGGcN0h"></p> <p dir="rtl"><br></p> <p dir="rtl"><strong>הזמנה לדיאלוג אינטרנטי פתוח בין שותפים על הובלת התחדשות חינוכית לאור המציאות המתהווה </strong></p> <p dir="rtl"><strong>הצעת פ.א.י - הקהילה הישראלית לפיתוח ארגוני</strong></p> <p dir="rtl"><span dir="ltr"> </span></p> <p dir="rtl">המציאות אותה אנו חווים בחודשים האחרונים היא עמומה ורבת תהפוכות – בריאותית, כלכלית, חברתית, פוליטית וחינוכית. במערכת החינוך, בתוך יום וללא התראה והערכות מוקדמת, נסגרו הגנים ובתי הספר. תלמידים, מורים, מנהלים…</p></div>Boaz Munk מונק בעזFri, 22 May 2020 00:23:32 +0300https://pai.pai-net.org.il/about/_33/____~3בואו להצטרף לצוות ההיגוי של הפסגה!https://pai.pai-net.org.il/about/_33/_____~3<div><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong>בואו להצטרף לצוות ההיגוי של הפסגה!    </strong></span></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;"><strong> </strong></span></p> <p dir="rtl"><strong>אנחנו מזמינים כל מי שנלהב ונמשך לרעיון, להצטרף לצוות ההיגוי להכנת מפגש כלל קהילתי במתכונת של 'פסגת חקר מוקיר' סביב השאלה:</strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 24px;">"מה אנחנו עושים כשאיננו יודעים מה לעשות?"</span></strong></p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><br></p> <p dir="rtl">החודשים האחרונים סיפקו לנו מנה גדושה של אי-וודאות קיצונית והדגישו עד כמה היא אופיינית לחיינו ולמקצוע שלנו בכל זמן שהוא. האם נכון לומר…</p></div>יוליה סרוסי Julia SeroussiWed, 13 May 2020 22:25:22 +0300https://pai.pai-net.org.il/about/_33/_____~3